Як змінити ім’я, прізвище чи по батькові?

Як змінити ім’я, прізвище чи по батьковіСтаттею 295 Цивільного кодексу України передбачено, що фізична особа, яка досягла шістнадцяти років, має право на власний розсуд змінити своє прізвище або власне ім’я.

Фізична особа набуває прав та обов’язків і здійснює їх під своїм ім’ям. Ім’я фізичної особи, яка є громадянином України, складається із прізвища, власного імені та по батькові, якщо інше не випливає із закону або звичаю національної меншини, до якої вона належить. Ці положення закріплені у статті 28 Цивільного кодексу України. Статтею 295 Цивільного кодексу України передбачено, що фізична особа, яка досягла шістнадцяти років, має право на власний розсуд змінити своє прізвище або власне ім’я.

При цьому прізвище або власне ім’я не можуть бути такими що ображають моральні устої суспільства.

Необхідно зазначити, що відповідно до статті 16 Закону України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану» державна реєстрація зміни імені проводиться лише стосовно громадян України.

Механізм прийняття та розгляду заяв про зміну імені (прізвища, власного імені, по батькові) визначається «Порядком розгляду заяв про зміну імені (прізвища, власного імені, по батькові) фізичної особи», затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2007 року № 915.

Державна реєстрація зміни імені проводиться відповідним органом державної реєстрації актів цивільного стану за заявою фізичної особи, яка досягла шістнадцятирічного віку, за місцем її проживання за наявності в архівах відділів державної реєстрації актів цивільного стану відповідних актових записів цивільного стану та відомостей у Державному реєстрі актів цивільного стану громадян.

Заява про зміну імені подається у письмовій формі за умови пред’явлення паспорта громадянина України (зразок додається).

Заява на зміну імені

До заяви про зміну імені необхідно додати: свідоцтво про народження заявника; свідоцтво про шлюб (у разі, коли заявник перебуває у шлюбі); свідоцтво про розірвання шлюбу (у разі, коли шлюб розірвано); свідоцтва про народження дітей (у разі, коли заявник має малолітніх або неповнолітніх дітей); свідоцтва про зміну імені заявника, батька чи матері, якщо воно було раніше змінено; фотокартку заявника та квитанцію про сплату державного мита. За державну реєстрацію повторної зміни імені, не пов’язаної з реєстрацією шлюбу, держмито стягується у розмірі 51 грн.

Підставами для відмови у зміни імені є: перебування заявника під слідством, судом, адміністративним наглядом; наявність у заявника судимості, яку не погашено або не знято в установленому законом порядку; офіційне звернення правоохоронних органів іноземних держав про оголошення розшуку заявника; подання заявником неправдивих відомостей про себе.

Відмова у наданні дозволу на зміну імені може бути в установленому порядку оскаржена у суді. У разі надання дозволу на зміну імені заявник у тримісячний строк може звернутися для державної реєстрації зміни імені до відділу державної реєстрації актів цивільного стану, дипломатичного представництва або консульської установи України, які складають актовий запис про зміну імені. Якщо заявник без поважних причин у зазначений строк не звернувся до відділу державної реєстрації актів цивільного стану, дипломатичного представництва або консульської установи України для державної реєстрації зміни імені, дозвіл на зміну імені втрачає силу.