Українську судову систему перебудують за радянським зразком

На думку голови Вищого адміністративного суду України Олександра Нечитайла, повернення до централізованої побудови системи судів загальної юрисдикції не розв’яже проблеми низької якості окремих законів та підзаконних актів, що є основною перешкодою в забезпеченні єдності та однаковості судової практики.

Висловлюючи цю думку, Нечитайло коментував проект Закону «Про забезпечення права на справедливий суд».

Голова Вищого адміністративного суду звернув увагу на те, що у законопроекті міститься пропозиція щодо зміни нинішньої моделі побудови судової системи та запровадження жорсткого моноцентризму для судової системи шляхом посилення ролі та позицій Верховного Суду.

«Водночас моноцентрична організація судової влади таїть у собі серйозну приховану небезпеку», — зауважив голова ВАСУ. «Концентруючи ресурс і вплив, моноцентризм створює проблему відкритості та прогнозованості системи судової влади, оскільки управлінський процес найвищого органу буде спрямований на забезпечення стійкості та могутності його влади».

Також Олександр Нечитайло відзначив, що моноцентрична організація судової системи була характерна для радянської системи влади й не відповідає принципам міжнародного права.

«Негативний досвід здійснення правосуддя в радянському суді не був належною мірою врахований авторами проекту закону. Цим і зумовлюються пропозиції побудови радянського моноцентризму в судовій системі України», — зазначив він.