Україна потерпає від сміття

На сайті «Урядового порталу» розміщена інформація про результати моніторингу на ринку перероблення та захоронення побутових відходів в Україні за 2015 р., який провела Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

НКРЕКП додала документ із узагальненою інформацією щодо моніторингу та аналізу ситуації на ринках  поводження з побутовими відходами, їх перероблення та захоронення за 2015 р., який було підготовлено за даними, наданими обласними та Київською міською державними адміністраціями даними (без урахування Волинської і Київської (частково) областей, якість інформації від яких була неналежною, та без урахування АР Крим та м. Севастополь, частин Донецької та Луганської областей).

Так, суб’єктами господарювання у сфері поводження з твердими побутовими відходами (ТПВ) за 2015 р. захоронено на полігонах та сміттєзвалищах 35,67 млн. м3 або 6,96 млн. т ТПВ. Перероблено 1,9 млн. м3 (близько 5,1 %) від загального обсягу вивезених ТПВ. При цьому 99,8% обсягів перероблення припадає на м. Київ. Відсортовано 1% вивезених ТПВ.

Решта зібраних відходів, 93,9% перевозиться на захоронення на полігони (сміттєзвалища).

Охоплено послугами з вивезення ТПВ 81,3% населення. В тому числі, через неналежну організацію вивезення та захоронення ТПВ у сільській місцевості цей показник становить 54,9%.

Найбільший показник охоплення послугою у Дніпропетровській області – 92,8%, Харківській області – 91,5%. Найгірший у Одеській – 56,3%, Чернівецькій – 55,8%, Закарпатській – 54,3%, областях.

НКРЕКП робить висновок, що в Україні основними факторами, що сприяють посиленню існуючих негативних тенденцій у сфері поводження з ТПВ є:

– невиконання органами місцевого самоврядування норм, визначених законами України «Про місцеве самоврядування», «Про житлово-комунальні послуги» та «Про відходи», а саме: недостатнє фінансування сфери поводження з ТПВ, що призводить до її занепаду, несвоєчасне встановлення економічно-обґрунтованих тарифів та норм надання послуг, відсутність організації належного контролю за перевезенням, розміщенням ТПВ і використанням полігонів та сміттєзвалищ;

– правова неврегульованість питань щодо встановлення тарифів на перероблення та захоронення ТПВ;

– відсутність в цілому по Україні достовірного балансу фактичних обсягів ТПВ через брак налагодженої системи обов’язкового моніторингу та обліку виконання операцій поводження з ТПВ в частині їх збору, перевезення, сортування, утилізації, перероблення та захоронення і формальний підхід до збору та надання інформації, в тому числі і на рівні ОМС.

«Ііснуючий стан сфери поводження з ТПВ не сприяє її розвитку, відповідно до європейських пріоритетних напрямків та гальмує залучення інвестицій у цю сферу», – робить висновок НКРЕКП.