Що робити, коли банк лопнув

Що робити, коли банк лопнувСьогодні ми можемо спостерігати за нестабільною фінансовою ситуацією в країні. Нещодавно Національний Банк України оголосив кілька банків неплатоспроможними, в результаті чого пересічний українець стикається з необхідністю повернути кошти з такого банку.

Отже, як повернути кошти з проблемного банку?

Зверни увагу!

  • На сьогоднішній день Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) гарантує виплату депозиту у сумі так званого граничного вкладу вкладнику будь якого банку України. На сьогодні сума граничного вкладу становить 200000 гривень.
  • Вам необхідно зафіксувати кілька важливих дат, так як саме від них буде залежати строки і терміни повернення депозитів, а саме 1) день початку роботи Тимчасової Адміністрації в Вашому банку (наступний день після дня оголошення Вашого банку неплатоспроможним); 2) час роботи Тимчасової Адміністрації — три місяці (для великих банків — шість місяців); 3) день завершення Вашого депозитного договору (чи припадає він на термін роботи Тимчасової Адміністрації, чи ні); 4) день відкликання банківської ліцензії (коли такий настане).
  • відсотки по всім депозитам виплачуються  у тому розмірі , в якому вони були нараховані на день оголошення банку неплатоспроможним, вклади в іноземній валюті перераховуються в національну валюту України за офіційним курсом гривні, встановленим Національним банком України до іноземних валют на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку та здійснення тимчасової адміністрації.

Черговість виплати депозитів

  • За загальним правилом ФГВФО в першу чергу виплачує депозити до 200000 гривень термін яких закінчився до дати початку роботи Тимчасової Адміністрації, або закінчується протягом трьох (для великих банків — шести) місяців з моменту початку її роботи, а також кошти які знаходилися на поточних (карткових, розрахункових) рахунках клієнтів банку.
  • В другу чергу виплачуються депозити до 200000 гривень термін яких закінчується після  завершення роботи Тимчасової Адміністрації  (трьох, для великих банків — шести місяців).
  • У третю чергу виплачуються задовольняються вимоги вкладників, що перевищують суму гарантованого відшкодування у 200000 гривень — після виплати цієї гарантованої суми вкладнику — у розмірі що перевищує гарантовану суму відшкодування у 200000 гривень.

Процедура банкротства банку з точки зору діючого законодавства виглядає так: на наступний день, після того як Національний банк України (НБУ) відносить банк до неплатоспроможних в ньому вводиться Тимчасова Адміністрація, яку призначає Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

Далі Тимчасова Адміністрації здійснює ряд заходів, у тому числі визначає вкладників, які мають право в першу чергу одержати відшкодування депозитів, і не пізніше першого місяця з дня початку своєї роботи починає виплату депозитів цим вкладникам, фактично протягом двох (для великих банків — п’яти) місяців.

При цьому всі розрахунки з вкладниками ФГВФО здійснює через так званий банк-агент — інший комерційний банк, через який здійснюється виплата депозитів.

Для того щоб отримати кошти в банку-агенті, зазвичай слід пред’явити паспорт та ідентифікаційний код.

Цікаво, що сам ФГВФО, наполягає щоб вкладники першої черги не зверталися до нього з заявами, а спокійно чекали початку виплат.

Втім, здається доцільним звернутися з заявами та претензіями як до самого банку, так і до ФГВФО (зразки додаються).

Після завершення роботи Тимчасової Адміністрації відбувається процедура ліквідації банку і відкликання його банківської ліцензії, і починається процедура відшкодування депозитів у порядку другої чергу.

Отже друга черга починає отримувати депозити після спливу трьох місяців роботи Тимчасової адміністрації, плюс сім днів на відкликання банківської ліцензії.

Загалом же, друга черга може отримати депозит протягом одного року з дня відкликання ліцензії банку.

Строк виплати банком-агентом відшкодувань вкладникам становить тридцять робочих днів з дня отримання від Фонду коштів. У даний період подавати до Фонду заяву про виплату гарантованої суми відшкодування не потрібно.

Виплата сум відшкодування вкладникам, які не звернулися за одержанням  коштів протягом тридцяти робочих днів з дня отримання банком-агентом коштів Фонду, здійснюється шляхом переказу відшкодувань за результатами розгляду їхніх індивідуальних письмових звернень до Фонду.

Виплата сум відшкодування вкладникам, які не звернулися за одержанням  коштів протягом тридцяти робочих днів з дня отримання банком-агентом коштів Фонду, здійснюється шляхом переказу відшкодувань за результатами розгляду їхніх індивідуальних письмових звернень до Фонду.

Для отримання коштів вкладник або інша особа (представник, спадкоємець тощо) звертається до Фонду із заявою про виплату гарантованої суми відшкодування  ( зразок заяви додається).

Заяви про виплату гарантованої суми відшкодування розглядаються у строк, що не перевищує трьох календарних місяців.