Пільги для учасників АТО

Система пільг для учасників АТО є доволі розлогою бюрократичною системою, так як включає в себе як специфічні пільги передбачені лише для учасників Антитерористичної операції, так і загальні соціальні пільги для всіх учасників бойових дій, так і пільги для діючих чи колишніх військо службовців чи резервістів ЗСУ.

Державні гарантії військовослужбовцям-учасникам АТО

Державою передбачені гарантії військовослужбовцям, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції.

Гарантії грошового забезпечення

 • Грошове забезпечення мобілізованих на рівні військовослужбовців-контрактників.
 • Підвищене грошове забезпечення військовослужбовців за безпосередню участь в АТО в розмірі 100%. місячного грошового забезпечення, але не менше 3000 гривень.
 • Грошові виплати резервістам в розмірах до двох мінімальних заробітних плат на місяць на весь час виконання ними обов’язків служби у військовому резерві.
 • Премії та винагороди за бойові заслуги.

Гарантії збереження робочого місця

 • Збереження місця роботи та середнього заробітку за працівниками, які проходять військову службу за призивом під час мобілізації.

Інші гарантії

 • Звільнення військовослужбовців, які мобілізовані, від штрафних санкцій за фінансовими, податковими зобов’язаннями, а також призупинення нарахування їм процентів за користування кредитом.
 • Виплата одноразової грошової допомоги військовослужбовцям, військовозобов’язаним та резервістам чи родичам у разі загибелі (смерті), інвалідності або часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності:
 1. у разі загибелі (смерті) — 500 прожиткових мінімумів (609 тис. грн.)
 2. у разі інвалідності (в залежності від групи) внаслідок поранення, травми, каліцтва у разі інвалідності (в залежності від групи) внаслідок захворювання — 150-250 прожиткових мінімумів (182,7 – 304,5 тис. грн.);
 3. у разі часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності — 70-120 прожиткових мінімумів (85,3 – 146,2 тис .грн.), залежно від ступеня втрати працездатності, який встановлюється медико- соціальними експертними комісіями, у розмірі, що визначається у відсотках від 50-70 прожиткових мінімумів (60,9 – 85,3 тис. грн.).

Звертатися з даних питань треба до:

 • Міністерства оборони
 • Міністерства внутрішніх справ
 • Служби безпеки України
 • Служби зовнішньої розвідки
 • Держприкордонслужби та інших військових формувань (в залежності від роду формувань, в складі яких Ви несли службу)

Документи, необхідні для оформлення виплат

Для оформлення виплати одноразової грошової допомоги при собі мати копії таких документів:

 • Документа, що свідчить про причини та обставини загибелі (смерті) військовослужбовця, військовозобов’язаного та резервіста, зокрема про те, що смерть не пов’язана з вчиненням ним кримінального чи адміністративного правопорушення або не є наслідком вчинення ним дій у стані алкогольного, наркотичного, токсичного сп’яніння, або навмисного спричинення собі тілесного ушкодження чи самогубства.
 • Свідоцтва про смерть військовослужбовця, військовозобов’язаного та резервіста.
 • Свідоцтва про народження військовослужбовця, військовозобов’язаного та резервіста — для виплати одноразової грошової допомоги батькам загиблого (померлого).
 • Свідоцтва про шлюб — для виплати грошової допомоги дружині (чоловікові).
 • Довідки органу реєстрації або відповідного житлово-експлуатаційного підприємства, організації чи органу місцевого самоврядування про склад сім’ї військовослужбовця, військовозобов’язаного та резервіста.
 • Сторінок паспортів повнолітніх членів сім’ї з даними про прізвище, ім’я та по батькові і місце реєстрації.
 • Свідоцтва про народження дитини — для виплати одноразової грошової допомоги дитині.
 • Ідентифікаційного коду отримувача допомоги.
 • Рішення районної, районної у м. Києві та Севастополі держадміністрації, виконавчого органу міської, районної у місті, сільської, селищної ради або суду про встановлення над дитиною-сиротою, дитиною, позбавленою батьківського піклування, опіки, піклування (у разі здійснення опіки або піклування над дітьми військовослужбовця, військовозобов’язаного та резервіста).
 • Рішення суду або нотаріально посвідченого правочину, що підтверджуватиме факт перебування заявника на утриманні загиблого (померлого) (надають особи, які не були членами сім’ї загиблого (померлого), але перебували на його утриманні).

Документи подаються особисто або уповноваженою особою.

Пільги учасникам бойових дій

Для учасників бойових дій (у т.ч. учасників АТО) передбачені наступні пільги:

 • безплатне одержання ліків за рецептами лікарів;
 • безплатне щорічне забезпечення санаторно-курортним лікуванням, а також компенсація вартості самостійного санаторно-курортного лікування;
 • 75-процентна знижка плати за житлово-комунальні послуги;
 • 75-процентна знижка вартості твердого палива і скрапленого газу;
 • встановлення на пільгових умовах квартирних телефонів (оплата у розмірі 20 процентів від тарифів вартості основних та 50 процентів – додаткових робіт). Абонентна плата за користування телефоном встановлюється у розмірі 50 процентів від затверджених тарифів;
 • безплатний проїзд усіма видами міського та приміського транспорту;
 • безплатний проїзд один раз на два роки (туди і назад) всіма видами міжміського транспорту або проїзд один раз на рік (туди і назад) вказаними видами транспорту з 50-процентною знижкою;
 • користування при виході на пенсію (незалежно від часу виходу на пенсію) чи зміні місця роботи поліклініками та госпіталями, до яких вони були прикріплені за попереднім місцем роботи;
 • щорічне медичне обстеження і диспансеризація;
 • виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності в розмірі 100 процентів середньої заробітної плати незалежно від стажу роботи;
 • використання чергової щорічної відпустки у зручний час, а також одержання додаткової відпустки без збереження заробітної плати строком до двох тижнів на рік;
 • переважне право на збереження робочого місця при скороченні чисельності чи штату працівників у зв’язку зі змінами в організації виробництва і праці та на працевлаштування у разі ліквідації підприємства, установи, організації;
 • першочергове забезпечення жилою площею осіб, які потребують поліпшення житлових умов, та першочергове відведення земельних ділянок для індивідуального житлового будівництва;
 • зі сплати податків, зборів, мита та інших платежів до бюджету відповідно до податкового та митного законодавства;
 • щорічно до 5 травня учасникам бойових дій виплачується разова грошова допомога у розмірі, який визначається Кабінетом Міністрів України в межах бюджетних призначень, встановлених законом про Державний бюджет України.