Київ: секретна механіка бюджетних витрат

Відповідно до статті 7 Бюджетного кодексу України бюджетна система Україна ґрунтується на ряді принципів, у тому числі — публічності та прозорості складання, розгляду, затвердження, виконання державного бюджету та місцевих бюджетів, а також контролю за виконанням державного бюджету та місцевих бюджетів [1]. Принцип публічності полягає в офіційному звітуванні державними органами, принцип прозорості — у праві громадян на доступ до інформації. Так, п. 5 ст. 119 Конституції України встановлює, що місцеві державні адміністрації на відповідній території забезпечують звіт про виконання відповідних бюджетів та програм [2].

Формування бюджету

Спробуємо розібратися на прикладі бюджету міста Києва 2014 року що саме трапляється з місцевим бюджетом в Україні, чи є цей процес дійсно прозорим.

Бюджетна система України складається з державного бюджету та місцевих бюджетів, місцевими бюджетами є бюджет АРК, обласні, районні бюджети та бюджети місцевого самоврядування. Формування бюджету м. Києва регулюється Бюджетним кодексом та  Законом України «Про столицю України — місто-герой Київ».

Бюджет міста складається із загального та спеціального фондів, спеціальний фонд призначено для надходжень, які мають цільове призначення та видатків, що здійснюються за рахунок конкретно визначених надходжень.  Надходження до бюджету міста складають доходи від податкових та неподаткових надходжень, доходи від операцій з капіталом, дотацій та субвенцій.

Відповідно до інформації Київської міської державної адміністрації (КМДА) станом на 01.01.2015 рік, доходи м. Києва за 2014 рік склали 23 792 252,2 тис. грн, видатки — 23 226 163,2 тис. грн. [3]. На офіційному сайті КМДА дійсно можна отримати щоквартальну та річну інформацію стосовно того які доходи були отримані та які видатки здійснені. Доходи та видатки класифіковані згідно із законом, а форми звітів відповідають типовим формам, затвердженим Міністерством фінансів України.

Видатки місцевих бюджетів визначаються рішенням про відповідний місцевий бюджет та повинні відповідати бюджетному законодавству. Рішенням про бюджет м. Києва на 2014 рік були передбачені видатки на державне управління, освіту, соціальний захист та соціальне забезпечення, житлово-комунальне господарство, культуру и мистецтво, ЗМІ, фізичну культуру и спорт, будівництво та інше.

Однак, попри всю сукупність запропонованих цифр неможливо розібратися в тому на що саме були витрачені гроші, наприклад, сплачені громадянами у якості єдиного податку. Так, ми бачимо, що за 2014 рік до спеціального фонду надійшла сума 1 408 835,4 тис. грн за єдиний податок, і бачимо, що загалом зі спеціального фонду було витрачено 7 894 691,3 тис. грн. Очевидним є те, що вказана сума доходу склала половину бюджету розвитку спеціального фонду [4], однак на що вона була витрачена — дізнатися неможливо. Справді доступною є інформація стосовно сукупної кількості доходів та видатків бюджету, ознайомлення із більшою кількістю наявної інформації потребує поглиблених знань бюджетної системі України.

Тендери та закупівлі

Так само неможливо визначити з яких саме доходів були виділені видатки на проведення тендерів та різних проектів. Порядок проведення торгів (тендерів) регулюється Законом України «Про здійснення державних закупівель». Річний план закупівель м. Київ складає комітет з конкурсних торгів [6], утворений Київською міською радою (КМР) для організації процедур закупівлі. Його склад затверджується рішенням Київської міської ради. До складу комітету не можуть  входити посадові особи та представники учасників, члени їх сімей,  а  також народні депутати, депутати місцевих рад. Комітет складається не менше ніж з 5 осіб, члени комітету є посадовцями замовника (КМР) [9].

Процедура закупівель відбувається наступним чином. Не менш як за 20 днів до проведення торгів на сайті Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами України публікується оголошення про проведення торгів [8], оголошення зазвичай також публікується на сайті замовника (Київської міської ради (КМР) або КМДА) та відповідної комунальної установи.

Існує декілька процедур торгів: відкриті торги, двоступеневі торги, запит цінових пропозицій, попередня кваліфікація учасників, переговорна процедура закупівлі. Вид процедури обирає комітет з конкурсних торгів, але основною процедурою закон визначає відкриті торги. Після оголошення відкритих торгів, учасники надають свої пропозиції. У відкритих торгах мають прийняти участь як мінімум два учасника і якщо пропозицію надав тільки один учасник, торги визнаються такими, що не відбулися.

Окремим питанням постає справедливий конкурс та конкуренція серед учасників тендеру. Так, за 2014 рік з Київського бюджету на оплату закупівель було витрачено 8,46 млн. грн [5], було проведено 87 закупівель, і тільки стосовно 7 з них були проведені відкриті торги. Це означає, що 92% закупівель були здійснені в закритих умовах, тобто вибір компанії-постачальника здійснювався поза ринкових принципів. Більш того, занепокоєння викликає те, що вартість предмету 37 із 80 проведених закупівель склала  від 90 до 99 900 грн, у той час як за законом відкриті торги мають бути проведені стосовно закупівель, що складають або перевищують 100 тис. грн. Виникає відчуття, що місцеві органі будь-що не бажають проводити відкриті державні закупівлі, і це не викликає довіру до такого витрачання коштів бюджету.

Трохи іншим чином відбуваються інвестиційні конкурси. Департамент економіки та інвестицій КМДА надає Міністерству економічного розвитку і торгівлі України пропозиції стосовно інвестиційних проектів, і, в разі їх реєстрації, організує інвестиційний конкурс, за результатами конкурсу — укладає договір [21]. Завданням інвестиційного конкурсу є визначення юридичної чи фізичної особи, яка забезпечить найкращі умови здійснення інвестиційної діяльності по будівництву, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, у тому числі соціальної інфраструктури міста тощо [14]. Однак, інвестиційний договір може бути підписаний навіть у тому випадку, якщо тільки один учасник прийняв участь в конкурсі.

КМР також затверджує різноманітні проекти, які потребують видатків з бюджету [16]. Постійна комісія КМР з питань бюджету та соціально-економічного розвитку  попередньо розглядає проекти рішень КМР, реалізація яких призведе до зміни показників бюджету міста [15].

Так, 4 лютого 2014 року КМР своїм рішенням затвердила Програму економічного та соціального розвитку на 2014 рік та поклала контроль за виконанням цього рішення на постійну комісію КМР з питань бюджету та соціально-економічного розвитку [17]. Рішення Київради вважається прийнятим, якщо на пленарному засіданні за нього проголосувало більше половини депутатів від загального складу Київради (61 голос) [18].

Таким чином, не зважаючи на певні негативні моменти, бюджетна система загалом покликана розвивати слабкі місця економіки в тому чи іншому регіоні навіть у наші складні часи.

Боротьба з розкраданням

Більш того, на даний час в Україні вживаються заходи та приймаються закони, направлені на боротьбу з розкраданням державного майна. Так, у лютому Міністерством юстиції України було введено в дію електронну систему державних закупівель [10]. Вона являє собою он-лайн платформу для проведення відкритої електронної процедури закупівель, за результатами якої обиратиметься той претендент, ціна продукції або послуг якого буде найнижчою, при цьому на он-лайн платформі всі учасники реєструватимуться абсолютно анонімно і не матимуть можливості дізнатись назву інших конкурсантів [11]. Тестові закупівлі на платформі вже було проведено [12], однак проект закону, який мав ввести в дію процедуру наразі відкликано [13].

Департамент освіти і науки, молоді та спорту також розробляє електронну карту, на який можна буде в режимі «он-лайн» прослідкувати як використовуються видатки на навчання за кожним комунальним закладом [19]. У вересні 2015 року набуде чинності прийнятий закон «Про відкритість використання публічних коштів», який передбачає створення  єдиного веб-порталу використання публічних коштів, де можна буде слідкувати за публічними коштами — коштами державного бюджету, бюджету Автономної Республіки Крим та місцевих бюджетів та іншими ресурсами [20].

Як зазначив Міністр юстиції П. Петренко: «Лише через виведення державних підприємств з-під дії законодавства про державні закупівлі щорічно в тінь виводилось до 95 млрд. грн» [12], що наштовхує на думку, що боротьба з корупцією та розкраданням коштів зможе вирішити чимало українських проблем і основну — фінансову.

[1] http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2456-17/print1390481901064521
[2] http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80
[3] https://kievcity.gov.ua/news/20014.html
[4] Доходи бюджету міста Києва на 2014 рік, Рішення Київської міської ради від 04.02.2014 № 6/10152 «Про бюджет м.Києва на 2014 рік», https://kievcity.gov.ua/news/13306.html
[5] https://kievcity.gov.ua/news/19653.html
[6] http://www.gukv.gov.ua/державні-закупівлі-2/
[8] Закон України «Про здійснення державних закупівель» http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1197-18
[9] ТИПОВЕ ПОЛОЖЕННЯ про комітет з конкурсних торгів http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0622-10
[10] Завдяки новій системі електронних закупівель вдасться зекономити значну суму бюджетних коштів, – Гія Гецадзе http://minjust.gov.ua/news/46754
[11] Ринок державних закупівель України, http://prozorro.org/
[12] У Мін’юсті провели перші в історії України електронні держзакупівлі, http://minjust.gov.ua/news/46753
[13] Проект Закону про внесення змін до Закону України “Про здійснення державних закупівель” (щодо удосконалення системи державних закупівель та електронних закупівель), http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53041
[14] Про затвердження Положення про порядок проведення інвестиційних конкурсів для будівництва, реконструкції, реставрації тощо об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва, http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/alldocWWW /BCEF118A6D829EBDC22573FC006DF07E?OpenDocument
[15] Рішення КМР № 9/9 від 19.06.2014 року про затвердження Положення про постійні комісії КМР, http://kmr.gov.ua/getdoc.asp?Id=1762
[16] Закон України «Про місцеве самоврядування», http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80/print1393350515305815
[17] Рішення КМР про Програму економічного та соціального розвитку м. Києва на 2014 рік, https://kievcity.gov.ua/files/2014/2/10/Rishennya-pro-programu-ekonomichnogo-i-socialnogo-rozvytku-m-kyieva-2014.pdf
[18] Регламент Київської міської ради, http://kmr.ligazakon.ua/SITE2/l_docki2.nsf/alldocWWW/9425E335DAE004F9C2257DA1006DEDD8?OpenDocument
[19] Департамент освіти і науки, молоді та спорту посилив контроль використання бюджетних коштів у навчальних закладах, http://kievcity.gov.ua/news/19887.html
[20] Закон «Про відкритість використання публічних коштів», http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/183-19
[21] Розпорядження № 1717 від 30 вересня 2013 року Про затвердження Положення про Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), http://www.kreschatic.kiev.ua/ua/4332/doc/1385487244.html