Членам КМУ можуть заборонити виїзд за кордон

Народний депутат Вадим Рабінович зареєстрував у Верховній Раді України проект Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо тимчасового обмеження права виїзду за кордон членів Кабінету Міністрів України та/або керівників центральних органів виконавчої влади», згідно з яким громадянинові України може бути тимчасово відмовлено у видачі закордонного паспорта у випадках, якщо він входить до складу Кабінету Міністрів України або є керівником центрального органу виконавчої влади. А тому, у кого паспорт вже є, може бути відмовлено у виїзді за кордон.

В законі зазначається, що у разі  закордонного відрядження Комітет ВРУ з питань запобігання і протидії корупції приймає рішення про видачу громадянину паспорта і за день, що передує даті від’їзду, видає громадянину дипломатичний паспорт. На наступний робочий день після повернення з відрядження громадян повертає дипломатичний паспорт на зберігання до Комітету. У разі порушення цих вимог особі забороняється виїзд за кордон на весь час його перебування у складі Кабінету Міністрів України та/або на посаді керівника центрального органу виконавчої влади.