Авторський договір

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР

про передачу прав на використання авторських матеріалів

Міжнародна громадська організація “Міжнародний конгрес захисту прав та свобод людини” “СВІТ” публікує даний публічний договір (надалі по тексту – Договір), що визначає порядок використання авторських матеріалів на веб-сайті http://worldua.net/ (надалі по тексту – Сайт). Даний Договір є публічним у розумінні ст. 633 Цивільного кодексу України та договором приєднання у розумінні статті 634 Цивільного кодексу України.

1. Авторськими матеріалами у розумінні Договору виступає будь-яка інформація, що надіслана на електрону адресу редакції Сайту, що зазначена у контактних даних на Сайті.

2. Факт надсилання авторських матеріалів на електронну адресу редакції Сайту, є безумовною згодою на публікацію авторських матеріалів на Сайті без будь-якого попереднього погодження щодо можливості такої публікації.

3. Факт надсилання авторських матеріалів на електронну адресу редакції є переданням невиключних майнових авторських прав на використання таких авторських матеріалів , що включають у себе:

3.1. Право на оприлюднення (розкриття публіці) авторських матеріалів на Сайті;

3.2. Право на опублікування авторських матеріалів на Сайті;

3.3. Інші невиключні майнові авторські права, необхідних для публікації авторських матеріалів на Сайті.

4. Передача зазначених невиключних майнових авторських прав є повністю безоплатною. Авторські матеріали не можуть бути використані редакцією Сайту для отримання прибутку.

5. Редакція Сайту має право редагувати авторські матеріали (форматування тексту, включення приміток, пояснень, тощо), не спотворюючи при цьому змісту авторських матеріалів.

6. Редакція Сайту не зобов’язана перевіряти достовірність та повноту авторських матеріалів, а також факт дотримання у авторських матеріалах прав третіх осіб. Особа, що надіслала на електронну адресу редакції Сайту авторські матеріали, матеріалів зобов’язана відшкодувати всі збитки, спричинені редакції та/або володільцеві Сайту внаслідок пред’явлення претензій третіми особами щодо неправомірності авторських матеріалів, а також самостійно та за власний рахунок врегулювати вирішення зазначених претензій.

7. Редакція Сайту має право у будь-який час видалити авторські матеріали з Сайту без будь-якого попереднього погодження.

8. Редакція та власник Сайту не несуть відповідальності за не ознайомлення та/або нерозуміння положень третіми особами даного Договору.

9. Факт надіслання авторських матеріалів на електронну адресу Редакції сайту є згодою на використання, обробку та зберігання редакцією Сайту будь-яких персональних даних, що містяться у такому електронному повідомленні.