Алгоритм повернення депозитного вкладу після визнання банку неплатоспроможним

Крок 1: ознайомтесь з інформацією в офіційних ЗМІ про те, що банк, в якому Ви зберігали свої кошти, визнано неплатоспроможним

Алгоритм повернення депозитного вкладу після визнання банку неплатоспроможним

Рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних приймає Національний банк України, після чого Фонд гарантування вкладів фізичних осіб розпочинає процедуру виведення даного банку з ринку та запроваджує тимчасову адміністрацію в банк. Це відбувається на наступний робочий день після офіційного отримання Фондом цього рішення від Національного банку України.

Тимчасова адміністрація запроваджується строком до 3 місяців, а для великих банків — до 6 місяців. За обґрунтованих підстав зазначені строки можуть бути одноразово продовжені на строк до одного місяця.

Інформацію про це Ви зможете знайти на Інтернет-сторінці Фонду — www.fg.gov.ua, в газетах «Урядовий кур’єр» або «Голос України» (не пізніше 10 днів після отримання Фондом рішення), у головному офісі Вашого банку або за номером «гарячої лінії» Фонду: 0-800-308-108.

Крок 2: впевніться, що Ваш вклад гарантується Фондом

Відповідно до Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» Фонд відшкодовує кошти в гривнях або в іноземній валюті, які залучені банком від вкладника (або які надійшли для вкладника) на умовах договору банківського вкладу (депозиту), банківського рахунку або шляхом видачі іменного депозитного сертифіката, включаючи нараховані відсотки на такі кошти.

Фонд не гарантує кошти:

 1. розміщені на рахунках юридичних осіб та фізичних осіб-суб’єктів підприємницької діяльності;
 2. передані банку в довірче управління;
 3. за вкладом у розмірі менше 10 гривень;
 4. за вкладом, підтвердженим ощадним (депозитним) сертифікатом на пред’явника;
 5. розміщені на вклад у банку особою, яка була членом спостережної (наглядової) ради, правління (ради директорів), ревізійної комісії банку, якщо з дня її звільнення з посади до дня прийняття Національним банком України рішення про віднесення такого банку до категорії неплатоспроможних не минув один рік;
 6. розміщені на вклад у банку особою, яка надавала банку професійні послуги як аудитор, юридичний радник, суб’єкт оціночної діяльності, якщо ці послуги мали безпосередній вплив на виникнення ознак неплатоспроможності банку і якщо з дня припинення надання послуг до дня прийняття Національним банком України рішення про віднесення такого банку до категорії неплатоспроможних не минув один рік;
 7. розміщені на вклад власником істотної участі банку;
 8. розміщені на вклад особою, яка на індивідуальній основі отримує від банку проценти за вкладом на більш сприятливих договірних умовах, ніж звичайні, або має інші фінансові привілеї від банку;
 9. за вкладом у банку, якщо такий вклад використовується вкладником як засіб забезпечення виконання іншого зобов’язання перед цим банком, у повному обсязі вкладу до дня виконання зобов’язань;
 10. за вкладами у філіях іноземних банків;
 11. за вкладами у банківських металах.

Крок 3: скористайтесь правом на отримання коштів за вкладом у неплатоспроможному банку під час тимчасової адміністрації

Під час тимчасової адміністрації вкладники можуть отримати до 200 тисяч гривень своїх коштів, включаючи відсотки, нараховані на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку та здійснення тимчасової адміністрації. Виплати здійснюються лише за договорами, строк дії яких закінчився, та за договорами банківського рахунку (поточні, карткові рахунки) вкладників. Вклади в іноземній валюті перераховуються в національну валюту України за офіційним курсом гривні, встановленим Національним банком України до іноземних валют на день початку процедури виведення Фондом банку з ринку та здійснення Тимчасової Адміністрації.

Для того, щоб дізнатися, як і коли Ви зможете отримати кошти за своїм вкладом, завітайте на Інтернет-сторінку Фонду, зверніться на «Гарячу лінію» Фонду — 0-800-308-108 або до головного офісу неплатоспроможного банку.

Крім того, протягом тимчасової адміністрації фізичні особи можуть отримати кошти, що надійшли на їх рахунки після запровадження процедури тимчасової адміністрації, в межах переказаної суми.

В період тимчасової адміністрації визначаються заходи щодо виведення неплатоспроможного банку з ринку в один з п’яти способів, визначених пунктом 2 статті 39 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

У разі продажу банку/переведення зобов’язань до іншого банку інформацію щодо інвестора/приймаючого банку буде розміщено на Інтернет-сторінках Фонду та банку. У такому випадку зобов’язання щодо повернення коштів за вкладами переходять до інвестора (іншого банку).

У випадку обрання способу виведення банку з ринку шляхом ліквідації банку з відшкодуванням з боку Фонду коштів за вкладами фізичних осіб відповідна пропозиція подається до Національного банку України. Після прийняття рішення Національним банком України про відкликання банківської ліцензій та ліквідацію банку вкладники, кошти яких гарантуються Фондом, набувають право на одержання гарантованої суми відшкодування коштів за вкладами за рахунок коштів Фонду.

Інформацію про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку Ви знайдете на офіційній Інтернет-сторінці Фонду. Відомості про ліквідацію банку та призначення уповноваженої особи Фонду на ліквідацію також публікуються в газетах «Урядовий кур’єр» або «Голос України».

Крок 4: отримайте відшкодування за вкладом за рахунок коштів Фонду у період ліквідації банку

Виплати відшкодування починаються не пізніше 7 днів з дня прийняття рішення про ліквідацію банку всім вкладникам, кошти яких гарантуються Фондом, незалежно від дати закінчення строку дії договору.

Виплата здійснюється з урахуванням сум, сплачених вкладнику протягом дії тимчасової адміністрації у банку.

Вкладники мають право впродовж 30 днів з дня початку виплат отримати гарантовану суму за рахунок коштів Фонду, звернувшись до банку-агента та пред’явивши паспорт та ідентифікаційний номер.

Інформацію про банк-агент Ви можете отримати на Інтернет сторінці Фонду, за номером «гарячої лінії» Фонду: 0-800-308-108 або в газетах «Урядовий кур’єр» або «Голос України».

Якщо Ви не звернулися до банку-агента протягом 30 днів з дня початку виплат, Вам необхідно подати заяву на ім’я директора-розпорядника Фонду про відшкодування коштів за вкладами. Фонд завершує виплату гарантованих сум у день внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб запису про ліквідацію банку як юридичної особи.

Виплата відшкодування здійснюється впродовж ліквідації банку, яка триває, не більше одного року з дня прийняття рішення про ліквідацію банку. Термін ліквідації банку може бути продовжений до одного року.

Крок 5: Заявіть про свої кредиторські вимоги до банку

Для того, щоб отримати відсотки, нараховані на Ваш вклад під час дії тимчасової адміністрації, Вам необхідно пред’явити свої кредиторські вимоги до банку у вигляді письмової заяви на ім’я уповноваженої особи Фонду на ліквідацію. Заяви приймаються впродовж 30 днів з дня опублікування відомостей про ліквідацію банку та призначення ліквідатора.

Якщо Ваш вклад перевищує гарантовану суму або не підпадає під гарантії Фонду, Вам також необхідно заявити про свої кредиторські вимоги до банку у зазначені терміни.

Вимоги кредиторів задовольняються за рахунок коштів, одержаних за результатами продажу майна банку, у порядку черговості, встановленій частиною першою статті 52 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб».

Заява про виплату гарантованої суми відшкодування за вкладом у банку, що ліквідовується Претензія на видачу депозиту